Služby

- analýzy monitoring a riadenie  firemnej energetiky
– informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
– centrálne meranie spotreby elektriny, plynu, vody….
– návrh úsporných opatrení odberov jednotlivých energií
– návrh a montáž monitorovacích  regulačných
a riadiacich systémov odberov energií